Dialoguri în Județe

Video realizat de Eugen PARASCHIVU

Termenul limită pentru înscrieri: 24h înainte de sesiunea la care participați.

Participanții înscriși vor primi pe e-mail, în ziua sesiunii pentru care s-au înscris, link-ul de ZOOM pentru accesarea Dialogului din regiunea respectivă.

Agenda sesiunilor de dialog

14:00 – 15:30: DESCHIDEREA SESIUNII ȘI A DIALOGULUI

Prezentarea obiectivelor sesiunii de către facilitator; Prezentarea, de către autorități, a viziunii, măsurilor și programelor locale de susținere a voluntariatului; Dialog și schimburi de perspective între toți participanții cu privire la următoarele teme:

  • Cum RECUNOAȘTE Statul valoarea socială a activităților de voluntariat?
  • Cum SUSȚINE Statul dezvoltarea mișcării de voluntariat la nivel local și național?
  • Cum SPRIJINĂ Statul dezvoltarea voluntariatului prin instituțiile sale?

15:45 – 17:45: DIALOG, DEZBATERE ȘI FORMULARE DE PROPUNERI COMUNE PENTRU

  • Strategia Națională a Legii Voluntariatului: Viziunea privind voluntariatul în România pentru anul 2030, valori și principii; Obiective generale şi specifice; Direcții de acțiune; Impactul scontat.
  • Planul de acțiune: Direcții de acțiune, Măsuri, Indicatori administrativi și de performanță, Instituții/ structuri responsabile, Termen/ perioadă, Buget
  • Programul Național de Promovare și Susținere a Voluntariatului: Context, Provocări, Obiectiv, Mecanisme de promovare și finanțare (la nivel local și național) ale proiectelor pentru implementarea planului de acțiune; Implementare; Riscuri; Publicul țintă.

17:45 – 18:00: ÎNCHEIEREA SESIUNII

Recapitularea concluziilor și prezentarea etapelor următoare.

Calendarul sesiunilor de dialog