Grupul Național de Lucru

Ilustrație realizată de Alina-Daniela SFERLE

Un factor determinant în selecția celor 30 de tineri, tineri reprezentanți membri ai ONG-urilor de și pentru tineret, precum și în selecția reprezentanților altor ONG-uri naționale care implică voluntari, ce vor fi membri în GNL, va fi gradul de cunoaștere și/sau experiența în domeniul voluntariatului.

Pentru categoria reprezentanților autorităților publice centrale care vor fi membri, vizăm funcționari, consilieri sau demnitari cu experiență sau rol activ în proiecte de dialog structurat, politici de/ pentru tineret precum și în domeniile incidente voluntariatului.

TERMENUL LIMITĂ PENTRU ÎNSCRIERI este 15 octombrie 2021, ora 23:59. În data de 18 octombrie 2021, în urma unui proces de evaluare, vom publica lista cu membrii GNL selectați, aceștia urmând să primească scrisorile de acceptare și pașii următori.

Grupul Național de Lucru se va întâlni ONLINE patru zile consecutive:

  • 1 noiembrie 2021
  • 2 noiembrie 2021
  • 3 noiembrie 2021
  • 4 noiembrie 2021

În jurul datei de 8 noiembrie 2021 vom publica Raportul GNL.

Agenda sesiunilor GNL

11:30 – 11:45Deschiderea lucrărilor
Prezentarea rezultatelor intermediare, a progresului și a obiectivelor zilei de lucru
11:45 – 12:00Prezentare rapoarte din  două regiuni
Prezentarea rapoartelor a două dintre cele 8 regiuni, realizate în urma chestionarului național și a sesiunilor de dialog
12:00 – 13:30Analiză prima regiune
Susținerea observațiilor cu privire la nevoi, formularea propunerilor de soluții, elaborarea fundamentării
14:00 – 15:30Analiză a doua regiune
Susținerea observațiilor cu privire la nevoi, formularea propunerilor de soluții, elaborarea fundamentării
15:30 – 16:00Încheierea lucrărilor
Prezentarea sintezei rezultatelor și prezentarea etapelor următoare